Vyhlásenie výzvy pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilieÚrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt