Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie - [DGV01007]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV01007
 • Názov projektu: Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Trnavský
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu: 21.11.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.06.2015
 • Prijímateľ: Aliancia žien - Cesta späť
 • Komponent/opatrenie: Poradenské centrá - rodovo-podmienené násilie
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 65 055,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 65 055,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 033,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 23 671,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.