Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom - [CBC01018]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 612 497,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 619 454,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 247 782,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 90 143,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.