ACC03045 - Stavebné práce a záhradnícke služby


Projekt:Opatrenia na podporu výparu , proti suchu a využití dažďovej vody na ZŠ v Topoľníkoch
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – AlapiskolanHlavná 115,Topoľníky – Nyárasd
Víťazný uchádzač:Gabriel Frühvald - STAVEBNINY, Hlavná 138, 930 11 Topoľníky
Cena:26 099,87
Zmluva:http://www.zstopolniky.sk/parts/zmluvy/Zmluva%20o%20dielo%20-%20vybudovanie%2...