ACC03054 - Sadovnícke úpravy


Projekt:Živá voda
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola, Ulica mieru č.1235, 014 01 Bytča
Víťazný uchádzač:Milan Gaňa CLEANEX, Gaštanová 1009/28, 014 01 Bytča,
Cena:27 029,38
Zmluva:http://zsmieru.sk/doc/2015/zmluva-o-dielo-2015-1.pdf