CBC01011 - "Expert pre dobrovoľníkov"


Projekt:Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020
Názov verejného obstarávateľa:Karpatská nadácia
Víťazný uchádzač:Fond eu, oz., Bernolákova 7, 040 11 Košice
Cena:6 000,00
Zmluva: