CBC01014 - Ubytovanie účastníkov a lektorov na podujatiach


Projekt:Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou.
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:DAMARA s.r.o.,Hlavná 101,080 01 Prešov
Cena:4 900,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/verejne-obstaravanie/