DGVPP001 - Nákup nových osobných PC,software a nových kancelárskych zariadení-opakovaná súťaž


Projekt:Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Názov verejného obstarávateľa:Inštitút pre výskum práce a rodiny
Víťazný uchádzač:Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,949 01 Nitra
Cena:9 369,00
Zmluva:http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Item...