GII01001 - Vybudovanie centrálneho zdroja tepla a prepoj a centralizácia energetickej sústavy


Projekt:SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)
Názov verejného obstarávateľa:Trebišovská energetická, s.r.o.
Víťazný uchádzač:STAVIMEX Slovakia a.s., Bojnická 10,831 02 Bratislava
Cena:7 484 771,28
Zmluva:https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/15221/149675/14