Vydaná brožúra zo 6. ročníka fóra Európskych hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe

06.04.2016
Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vydal v spolupráci s Institute for Stability and Development brožúru zo 6. ročníka fóra Európskych hraničných dialógov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24.-27. november 2015 v Košiciach a v Užhorode.