Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko


  • Dátum: 12.09.2014
  • Programy:

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-01  v rámci opatrenia:
Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Výzva je dostupná <<<TU>>>