Vyhlásenie výzvy DGV02 pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilieÚrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje II. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV02: