Vyhlásenie výzvy DGV03 pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilieÚrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje III. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV03: