Vyhlásenie výzvy pre program SK07 Zelené inovácie v priemysleÚrad vlády SR ako správca programu SK07 Zelené inovácie v priemysle vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt