Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná spoluprácaOznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt.
Program: Cezhraničná spolupráca