Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku

16.01.2017
Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora Fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku.

http://eeagrants.org/News/2017/Invitation-to-bid-Fund-Operator-for-the-Active-Citizens-Fund-in-Slovakia