CBC01003 - Stavebné práce-rekonštukcia domu tradičnej kuchyne a remesiel


Projekt:OCHUTNÁVAJME
Názov verejného obstarávateľa:Regionálne združenie GEMERSKO
Víťazný uchádzač:ENERGOVOD s.r.o.,Tehelná 11,048 01 Rožňava
Cena:54 064,63
Zmluva:http://zdruzeniegemersko.sk/dokumenty