CBC01011 - Model financovania - Inovačné vouchery


Projekt:Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020
Názov verejného obstarávateľa:Karpatská nadácia
Víťazný uchádzač:KRI, Moyzesova 46, 040 11, Košice
Cena:9 300,00
Zmluva: