CBC01011 - Organizácia rezidenčných pobytov


Projekt:Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020
Názov verejného obstarávateľa:Karpatská nadácia
Víťazný uchádzač:KAIR,Hečkova 26,040 17 Košice
Cena:15 260,00
Zmluva: