CBC01014 - Tlmočenie na podujatiach a preklad textov do publikácií


Projekt:Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou.
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:Mgr. Martina Jadlovská,Duklianska 644/14,089 01 Svidník
Cena:18 585,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/verejne-obstaravanie/