CBC01014 - Organizácia výskumných stáží


Projekt:Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou.
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:Slovak Tours s.r.o.,Magurská 5,080 01 Prešov
Cena:15 990,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/verejne-obstaravanie/