CBC01016 - Detekčná technika,chemické vzorky a vzorky zdrojov ionizujúceho žiarenia


Projekt:SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici.
Názov verejného obstarávateľa:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Policajného zboru
Víťazný uchádzač:HUMA-LAB APEKO s.r.o.,Ukrajinská 22/192,040 18 Košice
Cena:156 794,42
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2795872&l=sk