CBC01018 - Preprava účastníkov minibusom


Projekt:Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:Branislav Sliva-SLIVTOUR,Pod Šibeňou Horou 57,085 01 Bardejov
Cena:19 182,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2015/09/R%C3%A1mcov%C3%A1-zmluva_prepra...