CBC01020 - Výroba a dodanie predmetov pre publicitu a zabezpečenie reklamných služieb


Projekt:Karpatský portál.
Názov verejného obstarávateľa:FOR REGION EU,n.o. Rožňava
Víťazný uchádzač:DREPA spol. s.r.o., 1.mája 357/34, 971 01 Prievidza
Cena:14 118,00
Zmluva:http://forregion.sk/dokumenty