CBC01020 - Zabezpečenie prekladateľských a korektorských služieb


Projekt:Karpatský portál.
Názov verejného obstarávateľa:FOR REGION EU,n.o. Rožňava
Víťazný uchádzač:Prekladaj.sk,s.r.o.,Bauerova 30,040 01 Košice
Cena:23 520,00
Zmluva:http://forregion.sk/domains/8x1hry4oix/my_files/zmluva_for_region_preklady.pdf