CBC01024 - Výroba a tlač propagačných materiálov a prenájom bilboardov


Projekt:Cestujúce bábky
Názov verejného obstarávateľa:Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Víťazný uchádzač:COMCA s.r.o.,Štefánikova 32,040 01 Košice
Cena:11 691,60
Zmluva: