CLT01001 - Stavebné práce "Areál starej synagógy,Bardejov II"


Projekt:Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy.
Názov verejného obstarávateľa:Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
Víťazný uchádzač:PAVLIČKO s.r.o.,Osikov 237,086 42 Hertnik
Cena:101 141,94
Zmluva:http://uzzno.sk/bardejovske-suburbium-zachrana-obnova-restaurovanie-starej-sy...