DGV01002 - Dodávka informačno-komunikačných technológií


Projekt:Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
Názov verejného obstarávateľa:MyMamy, o.z.
Víťazný uchádzač:PcProfi s.r.o.,Fintická 14050/119,080 06 Prešov
Cena:10 248,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2571482&l=sk