ACC03031 - Vybudovanie adaptačných opatrení na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa - stavebné práce a záhradnícke služby (zopakované VO)


Projekt:Rozšírenie vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou
Víťazný uchádzač:J.P. spol-stav,s.r.o., Banská 9174, 985 22 Cinobaňa
Cena:25 050,00
Zmluva:http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/143/143301/zmluva_o_dielo_c._01-2016_...