ACC03036 - Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení - stavebné práce


Projekt: Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote
Názov verejného obstarávateľa:ZŠ Š.M.Daxnera, Ul. Dr. Clementisa 13, 97901, RS
Víťazný uchádzač:Kiss Ferdinand, Tormáš 586, 97101 Rimavská Sobota
Cena:25 024,18
Zmluva:http://www.rimavskasobota.sk/?id_menu=110289&limited_level=1&stop_menu=71042#me