ACC03040 - Vybudovanie adaptačných opatrení pre klimatizačnú zmenu-realizácia stavieb


Projekt: Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
Víťazný uchádzač:MANADA trading s.r.o.,Sebedražská ul.8,Prievidza
Cena:29 799,60
Zmluva:http://www.zspribno.edu.sk/