ACC03044 - Vybudovanie adaptačných opatrení na podporu vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice - stavebné práce na bazénoch na dažďovú vodu


Projekt:Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice
Názov verejného obstarávateľa:ZŠ s MŠ Turčianske Teplice
Víťazný uchádzač:Ing. Juraj Šipula - staveb. práce a inž. činnosť, Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice
Cena:23 327,15
Zmluva:http://zstut.sk/index.php/pzu/send/12-2016/75-2016-zmluva-o-dielo-02-2016