ACC03063 - Zachytenie a využitie dažďovej vody


Projekt: Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola, ul. J. A. Komenského č.4, Veľký Krtíš
Víťazný uchádzač:FISgroup ASSET spol. s r.o.,Považská 23,831 03 Bratislava
Cena:18 000,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2299642&l=sk