CBC01003 - Tlač brožúr a kuchárskej knihy


Projekt:OCHUTNÁVAJME
Názov verejného obstarávateľa:Regionálne združenie GEMERSKO
Víťazný uchádzač:PRO GROUP s.r.o.,Duklanska 29,Spišská Nová Ves
Cena:23 550,00
Zmluva:http://zdruzeniegemersko.sk/dokumenty