CBC01008 - Ubytovanie, prenájom a strava počas seminára


Projekt:Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"
Názov verejného obstarávateľa:Centrum pre európsku politiku
Víťazný uchádzač:Hotel Družba s.r.o., Jána Hollého 698/1,Michalovce
Cena:5 349,60
Zmluva:http://cep.sk/inoveduc-verejne-obstaravanie/