CBC01010 - Organizačné zabezpečenie cesty pre rozhodovačov a odborníkov do Nórska


Projekt:ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia
Názov verejného obstarávateľa:Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Víťazný uchádzač:kamelot.sk, s. r. o., Cukrovarska 9, 075 01, Trebišov
Cena:12 330,00
Zmluva:http://www.arr.sk/?dokumenty&gid=8