CBC01012 - Služby súvisiace s verejným obstarávaním


Projekt:Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj
Názov verejného obstarávateľa:Štátna ochrana prírody SR
Víťazný uchádzač:PANEURO INVEST & CONSULTING s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Cena:11 817,60
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2286870&l=sk