CBC01012 - Zopakované VO-Objekty mäkkého turizmu


Projekt:Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj
Názov verejného obstarávateľa:Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD)
Víťazný uchádzač:KG-STAV GROUP,Perečínska 2849/41,069 01 Snina
Cena:124 272,11
Zmluva:http://www.zboj.ocu.sk/sk/dokumenty/ZMLUVA%20O%20DIELO%207%203%202017.pdf