CBC01016 - Obstaranie uverejnenia článkov o projekte v printových médiách


Projekt:SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici.
Názov verejného obstarávateľa:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Policajného zboru
Víťazný uchádzač:DOLIS s.r.o., Grosslingova 45,811 09 Bratislava
Cena:4 632,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2701417&l=sk