CBC01020 - Grafické a ilustračné práce, návrh a grafické spracovanie informačných materiálov pre projekt "KARPATSKÝ PORTÁL"


Projekt:Karpatský portál.
Názov verejného obstarávateľa:FOR REGION EU,n.o. Rožňava
Víťazný uchádzač:Ideal Agency, s. r. o., Miletičova 46, 821 08, Bratislava
Cena:19 250,00
Zmluva:http://forregion.sk/domains/8x1hry4oix/my_files/zmluva_portal_grafika.pdf