CBC01020 - Zhotovenie tlačových výstupov projektu


Projekt:Karpatský portál.
Názov verejného obstarávateľa:FOR REGION EU,n.o. Rožňava
Víťazný uchádzač:PRO GROUP s.r.o.,Duklianska 29,052 01 Spišská Nová Ves
Cena:23 724,00
Zmluva:http://forregion.sk/domains/8x1hry4oix/my_files/zmluva_o_dielo_tlac.pdf