CBC01026 - Štúdia trvalej udržateľnosti obcí v hraničnom regióne


Projekt:Ekodedina/???????
Názov verejného obstarávateľa:Hriňovská energetická s.r.o.,Hriňová
Víťazný uchádzač:CMA Group s.r.o.,Partizánska cesta 64,974 01 Banská Bystrica
Cena:26 800,00
Zmluva:http://www.hrinovskaenergeticka.sk/projekty/