CLT01002 - Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády (stavebné práce)


Projekt:Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády
Názov verejného obstarávateľa:Dominikánsky konvent,Košice
Víťazný uchádzač:OMEGATEC spol. s r.o., Komenského 2094/15, 052 01 Spišská Nová Ves
Cena:420 344,11
Zmluva:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/181498