CLT01012 - Geofyzikálne merania na lokalite hradisko Molpír


Projekt:Revitalizácia hradiska na Molpíri
Názov verejného obstarávateľa:OZ Naše Smolenice
Víťazný uchádzač:G-trend, s.r.o., Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava 5
Cena:4 704,00
Zmluva:http://www.oznasesmolenice.sk/index.php/zmluvy