CLT01012 - Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pre projekt


Projekt:Revitalizácia hradiska na Molpíri
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Naše Smolenice
Víťazný uchádzač:Terratrix,s.r.o.,Pekárska 14,917 01 Trnava
Cena:2 000,00
Zmluva:http://www.oznasesmolenice.sk/index.php/zmluvy