CLT01012 - Geofyzikálne meranie na lokalite hradisko Molpír


Projekt:Revitalizácia hradiska na Molpíri
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Naše Smolenice
Víťazný uchádzač:G-trend s.r.o.,Rovniankova 2475/5,851 02 Bratislava 5
Cena:4 704,00
Zmluva:http://www.oznasesmolenice.sk/index.php/zmluvy