CLT02002 - Stále scénické osvetlenie priestorov historickej expozície


Projekt:HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže
Názov verejného obstarávateľa:Slovenské národné múzeum
Víťazný uchádzač:Ing. Joef Švantner-SLOS,Námestie Ľudovíta Štúra 24,974 05 Banská Bystrica
Cena:23 760,00
Zmluva:http://www.culture.gov.sk/objednavky-faktury/ObjednavkyZverejnenie.aspx?DN=02