CLT02004 - NKP hrad Devín-sprístupnenie horného hradu verejenosti,nová expozícia


Projekt:NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti
Názov verejného obstarávateľa:Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Víťazný uchádzač:D&D STUDIO spol. s r.o.,Súkennícka 8,821 09 Bratislava
Cena:136 560,00
Zmluva:http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&p1=15436...