CLT02006 - Uskutočnenie stavebných prác-I.etapa obnova objektu Hospodárskej budovy časť Zakristia


Projekt:Bez kaplnky nie je hrad
Názov verejného obstarávateľa:Žilinský samosprávny kraj
Víťazný uchádzač:SMS a.s.,Partizánska cesta 91,974 01 Banská Bystrica
Cena:76 084,67
Zmluva:http://www.regionzilina.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/zmluvy/zmluvy-01-06-2...