CLT02008 - Obnova objektu hradu a archeologický prieskum


Projekt:Obnova NKP Považský hrad
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Považská Bystrica
Víťazný uchádzač:SOAR spol. s r.o., Pri Rajčianke 49,010 01 Žilina
Cena:300 000,00
Zmluva:http://egov.povazska-bystrica.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a